Klaassen Kweens GIF letselschade

Letselschade

Bent u betrokken geweest bij een verkeers- of arbeidsongeval of bent u mishandeld en hebt u letsel opgelopen, dan bestaat de mogelijkheid de door u geleden en/of te lijden schade op de veroorzaker te verhalen. Mocht u zelf aansprakelijk gehouden zijn dan kan (in overleg met uw eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar) voor gepast verweer gezorgd worden.

Andy Klaassen is meer dan 25 jaar actief op het gebied van personen- en letselschade en treedt daarbij op voor zowel particulieren als verzekeraars (doorgaans specialiseren letselschadeadvocaten zich in het verhalen van schade door de particulier en treden niet op voor verzekeraars).

Aan iedere zaak zitten meerdere kanten, ook aan de uwe. Uw zaak wordt zowel vanuit de optiek van de verhalende als de betalende zijde bekeken. Hierbij is het streven in der minne tot een praktische oplossing te komen, waarbij zo mogelijk vele jaren tijdrovend en kostbaar procederen kan worden voorkomen. Procederen brengt immers vaak niet hetgeen partijen ervan verwachten.

Mocht u schade hebben geleden dan kunnen doorgaans de kosten van uw advocaat en andere deskundigen (medisch adviseur, accountant, arbeidsdeskundige etc.) op de aansprakelijke partij worden verhaald. Hoe dat precies werkt en wat u moet doen als de kosten onverhoopt niet vergoed worden, leggen wij u graag uit.


scheidingsmediation,
familierecht,
en letselschade.

Oranjesingel 27
6511 NN Nijmegen
info@klaassenkweens.nl
t. 024-324 61 00
f. 024-324 61 09